Online objednávkou UPC získate • Najvýhodnejšiu ponuku • Dostupnú 24/7 • Najjednoduchší, najpohodlnejší a najrýchlejší spôsob objednania

Objednávka

Váš nákupný zoznam je prázdny

Ochrana počítača zadarmo na 3 mesiace

Kompletný balík bezpečnostných programov na ochranu Vášho počítača proti vírusom, spywarom, hackerom a škodlivému internetovému obsahu.
Podmienky kampane:
Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie nadštandardnej služby UPC SmartGuard. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Užívateľovi nadštandardnú službu UPC SmartGuard určenú pre 1 Počítač za Cenu vo výške 0,00 € mesačne na dobu 3 mesiace.
Doba viazanosti: V prípade, že zákazník nepožiada inak, Poskytovateľ automaticky aktivuje zákazníkovi spĺňajúcemu podmienky pre poskytnutie tejto kampane službu UPC SmartGuard určenú pre 1 Počítač. Po uplynutí doby 3 mesiacov od začiatku poskytovania služby UPC SmartGuard bude služba účtovaná za cenu podľa Tarify. Užívateľ môže kedykoľvek počas doby využívania služby UPC SmartGuard požiadať o ukončenie jej poskytovania.
Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejných služieb, vrátane Podmienok, Tarify UPC Fiber Power internet, Tarify UPC WiFi Fiber Power internet, Tarify UPC Fiber Power internet NEW a Tarify internet Business.
Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH. Tieto podmienky kampane sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní verejných služieb.

Jednorazová zľava za objednanie služieb online

Objednaním vybraných služieb prostredníctvom tejto web stránky získate automaticky jednorazovú zľavu v danej výške. Jednorázová zľava za online objednávku Vám bude odpočítaná v najbližšej možnej faktúre s prihliadnutím na podmienky prijatej kampane.
Podmienky zľavy:
Táto jednorazová zľava sa vzťahuje iba na užívateľov, ktorí si službu objednajú prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti UPC vyplnením online objednávky a služba im bude aktivovaná podľa podmienok príslušnej kampane (kampane aktuálne v čase objednávky komunikované na internetovej stránke spoločnosti), pričom daný typ služby (retransmisia, internet) v čase objednávky neužívajú (s výnimkou prechodu z analógovej na digitálnu retransmisiu).
Užívateľovi bude automaticky aktivovaný spôsob výpisu prostredníctvom elektronickej faktúry.
Mária M.
Sme spokojní, máme radi overené firmy.
zobraziť recenziu
Ladislav K.
Zatiaľ spokojnosť, mám televíziu a internet.
zobraziť recenziu
Zuzana P.
ja som volala na call centrum ohľadom zrušenia zmluvy, zdvihla mi to milá pani, meno som si nezapamätala, ale vyšla mi v ústrety a bola príjemná. ďakujem :)
zobraziť recenziu

Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. na poskytovanie verejných služieb vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách:
Všeobecné podmienky (315 kB)

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre marketingové účely spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35 971 967, na dobu 1 roka od udelenia súhlasu.
Rozsah mojich poskytnutých osobných údajov je nasledujúci: meno, priezvisko, adresa. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol poskytnutý.