Nezáväzná objednávka UPC služieb

VÁŠ NÁKUPNÝ ZOZNAM JE PRÁZDNY...

Neúplné údaje

Prosíme ubezpečte sa, že ste vyplnili správne všetky povinné údaje, ktoré sú potrebné, aby sme Vám dokázali vytvoriť ponuku:
Potrebujeme na to Váš súhlas so spracúvaním Vami poskytnutých údajov, ako aj platnú emailovú adresu, telefónne číslo, meno a adresu inštalácie služby.
Ďakujeme za porozumenie.

Jednorazová zľava za objednanie služieb online

Objednaním vybraných služieb prostredníctvom tejto web stránky získate automaticky jednorazovú zľavu v danej výške. Jednorázová zľava za online objednávku Vám bude odpočítaná v najbližšej možnej faktúre s prihliadnutím na podmienky prijatej kampane.
Podmienky zľavy:
Táto jednorazová zľava sa vzťahuje iba na užívateľov, ktorí si službu objednajú prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti UPC vyplnením online objednávky a služba im bude aktivovaná podľa podmienok príslušnej kampane (kampane aktuálne v čase objednávky komunikované na internetovej stránke spoločnosti), pričom daný typ služby (retransmisia, internet) v čase objednávky neužívajú (s výnimkou prechodu z analógovej na digitálnu retransmisiu). Užívateľovi bude automaticky aktivovaný spôsob výpisu prostredníctvom elektronickej faktúry.

Ochrana počítača zadarmo na 3 mesiace

Kompletný balík bezpečnostných programov na ochranu Vášho počítača proti vírusom, spywarom, hackerom a škodlivému internetovému obsahu.
Podmienky kampane:
Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie nadštandardnej služby UPC SmartGuard. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Užívateľovi nadštandardnú službu UPC SmartGuard určenú pre 1 Počítač za Cenu vo výške 0,00 € mesačne na dobu 3 mesiace. Doba viazanosti: V prípade, že zákazník nepožiada inak, Poskytovateľ automaticky aktivuje zákazníkovi spĺňajúcemu podmienky pre poskytnutie tejto kampane službu UPC SmartGuard určenú pre 1 Počítač.
Po uplynutí doby 3 mesiacov od začiatku poskytovania služby UPC SmartGuard bude služba účtovaná za cenu podľa Tarify. Užívateľ môže kedykoľvek počas doby využívania služby UPC SmartGuard požiadať o ukončenie jej poskytovania.
Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejných služieb, vrátane Podmienok, Tarify UPC Fiber Power internet, Tarify UPC WiFi Fiber Power internet, Tarify UPC Fiber Power internet NEW a Tarify internet Business. Tieto podmienky kampane sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní verejných služieb.