Záväzná objednávka

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Sídlo / miesto podnikania
Premium Line+
1,90 € mesačne s DPH

Číslo účtu VS

Svoje číslo účtu (Variabilný symbol) nájdete na faktúre.
Ubezpečte sa, že tento údaj zadáte presne tak, ako je uvedený na faktúre, či zmluve.

Neúplné údaje

Prosíme ubezpečte sa, že ste vyplnili správne všetky povinné údaje, ktoré sú potrebné, aby sme Vám dokázali vytvoriť ponuku:
Potrebujeme na to Váš súhlas so spracúvaním Vami poskytnutých údajov, ako aj platnú emailovú adresu, telefónne číslo, meno a adresu inštalácie služby.
Ďakujeme za porozumenie.